Terms and Conditions

Courses
LÓA Language School (LLS) course material is accessible to you for one year from the date of purchase. LLS operates a 7 day full refund policy, no questions asked. After 7 days there is no refund, neither full nor partial, nor can you exchange your course for another one.If you see that you can manage a different level course than the one you bought, exchanging courses,  can be done within 7 days of the original purchase. If the courses in question are at the same price, there is no extra fee. If the course you choose is cheaper, we will refund you. If the course is more expensive, the student pays the difference.

One-on-One Online Tutoring
Appointments for One on One speaking sessions need to be booked and used within one year of purchase. After that your payment is not refunded and the session(s) cannot be used. One-on-One sessions need to be cancelled within 24 hours prior to the appointments, otherwise they will be considered utilized. Should the teacher not be able to attend, you will be offered another appointment.One-on-One Online Tutoring can be exchanged for any other course within a year from purchase. Same rules apply as with courses (level courses) above, regarding the difference in prices.

Exam
Exams taken at LLS are kept for 30 days. This is also the time frame you have to voice any objections to the way a test  was administered or regarding your results. The exam cannot be revisited in any way after the 30 day window.

Survey
At a certain point of course progression, we will send you a survey in order to receive your feedback on the course overall, the material, the interface etc. The survey is an important tool for us to improve our material. However, you are not obliged to respond. A compilation of feedback is shared with the Ministry of Education and Culture and published on our website as part of our yearly assessment, according to laws pertaining to certified schools. Feedback cannot be linked to any personal information.

Comments, complaints, grievances
Should you have any comments, complaints or grievances, we ask you to contact us immediately at loa@loalanguageschool.is. We strive to respond to any grievances with professionalism and fairness and will respond promptly.

LLS has a clear policy on bullying, harassment and discrimination of any kind. Such behaviour is not tolerated. Should you feel that your rights have been infringed upon we ask you to contact us right away at loa@loalanguageschool.. The school will do its utmost to work with you on solutions to rectify any possible wrongdoing. A third, external party may be called upon, if necessary, for conciliation and counselling. If all else fails you have recourse to the District Court of Reykjavík.

Product delivery
Students gain access to the courses as soon as payment has been received.Námsbókum sem er dreift af Íslandspósti gilda afhendingar, ábyrgðar og flutningsskilmálar Íslandspósts.

Product price and shipment cost
Please note that the price of courses can change at a moment's notice.Cost of shipping in included in the course fee.

Refunds
According to rules pertaining to electronic purchases, you may wish to cancel your purchase within 7 days of said purchase. You will be refunded in full if you request it within the above time frame.

Payments
The client pays for the product by credit card through the secure portals of Webflow and PayPal.Copy right and brandCopy, graphics, the logo, photos and all material on www.loalanguageschool.is is the property of LÓA Language School sf. Any reproduction and redistribution is prohibited without written permission.

Varnarþing
Terms and Conditions are in accordance with Icelandic law. Should an issue arise it will be tried before the Reykjavík District Court.

Information about the vendor
LÓA Language School sf.
Kt. 421120-0560
Keilufell 2
111 Reykjavík
loa@loalanguageschool.is

Skilmálar

Námskeið
Náms- og kennsluefni sem þú kaupir er aðgengilegt í eitt ár frá kaupdegi.Viljir þú hætta við kaup á námskeiði, getur þú fengið það endurgreitt að fullu, innan 7 daga frá kaupum. Eftir þann frest eru námskeið ekki endurgreidd, hvorki að hluta eða í heild, né ganga þau upp í önnur námskeið.Viljir þú skipta um námskeið, taka t.d. stig 2 í staðinn fyrir stig 1 sem þú ert búinn að kaupa, getur þú gert það innan 7 daga frá kaupum. Séu námskeiðin á sama verði, er enginn aukakostnaður. Veljir þú dýrara námskeið greiðir þú mismuninn. Veljir þú ódýrara námskeið, færðu endurgreiddan mismuninn.

Taltímar
Taltíma þarf að nýta innan árs frá kaupum. Sé það ekki gert fellur inneign þín niður. Taltímar eru aldrei endurgreiddir en innan árs frá kaupum má skipta á þeim og námskeiði með sömu reglum um verðmismun og varðandi námskeiðaskipti (hér fyrir ofan). Tilkynna þarf forföll í taltíma innan 24 klst., annars telst tíminn hafa verið nýttur. Forfallist kennari er þér boðinn nýr tími í stað hins.

Próf
Takir þú próf í lok námskeiðs er prófið og niðurstöður þess geymdar í 30 daga. Það er jafnframt sá frestur sem þú hefur til að gera athugasemd við niðurstöður prófsins. Eftir það er hvorki hægt að fá prófið né árangur á því endurmetinn né nokkru breytt varðandi það.

Viðhorfskönnun
Kaupir þú námskeið samþykkir þú um leið að fá senda könnun þar sem við fölumst eftir viðhorfum þínum til námskeiðsins. Þér ber þó engin skylda til að svara henni. Niðurstöður eru eingöngu notaðar til að bæta gæði kennslunnar og notendaviðmóts og svör þín eru ekki persónutengd. Heildarniðurstöður slíkra kannana (frá mörgum nemendum í einu) eru birtar, án persónugreiningar, á vef skólans sem hluti af árlegri skýrslu um starfið. Þeim er einnig miðlað til Menntamálaráðuneytisins, hvort tveggja í samræmi við kröfur vegna vottunar á skólanum.

Athugasemdir, kvartanir, ágreiningur
Hafir þú athugasemdir eða kvörtun fram að færa, biðjum við þig að hafa sem allra fyrst samband við skólann á loa@loalanguageschool.is. Við leggjum okkur fram um að leysa öll mál af fagmennsku og með sanngirni að leiðarljósi. Við svörum öllum pósti eins fljótt og auðið er.

Skólinn hefur skýra stefnu varðandi einelti, áreiti og mismunun og er slíkt ekki liðið. Teljir þú að brotið hafi verið á rétti þínum biðjum við þig að hafa samband við skólann sem allra fyrst á loa@loalanguageschool.is. Skólinn mun gera sitt ýtrasta til að leiða mál til lykta þannig að þú getur verið sátt/sáttur við. Það er okkur keppikefli að nemendur séu ánægðir, og að þeir læri og komi sterkari út í íslenskt samfélag en áður. Takist ekki að leysa mál sem varða áreiti, einelti og slíkt, eftir samtal við stjórnendur er hugsanlegt að fá utanaðkomandi aðila s.s. sálfræðing til ráðgjafar. Að öðrum kosti er vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur.

Afhending vöru
Nemendur fá aðgang að námskeiðum um leið og gengið hefur verið frá greiðslu. Námsbókum sem er dreift af Íslandspósti gilda afhendingar, ábyrgðar og flutningsskilmálar Íslandspósts.

Verð á vöru og sendingarkostnaður
Vinsamlegast athugið að verð á námskeiðum getur breyst án fyrirvara. Sendingarkostnaður er innifalinn í námskeiðsverði.

Skilafrestur
Samkvæmt reglum um rafræn kaup, mátt þú hætta við kaupin innan 7 daga. Endurgreiðsla er framkvæmd að fullu ef þess er óskað innan þessa tímaramma.

Greiðslur
Viðskiptavinur greiðir fyrir vöruna í vefversluninni með kreditkorti í gegnum örugga greiðslugátt Webflow og PayPal.

Höfundaréttur og vörumerki
Texti, grafík, logo, myndir og allt efni á www.loalanguageschool.is er eign LÓU Language School sf. Öll afritun og endurdreifing bönnuð nema með skriflegu leyfi.

Varnarþing
Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skalþað rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Upplýsingar um seljanda
LÓA Language School sf.
Kt. 421120-0560
Keilufelli 2
111 Reykjavík
loa@loalanguageschool.is